Medewerker ethiek, identiteit en zinzorg

in Roeselare

Sint-Idesbald is een organisatie waarin welzijn en onderwijs samenkomen. We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking of kwetsbare achtergrond.

In al onze werkplekken staan de mensen voor wie we zorgen centraal. We willen hen met zorg op maat in staat stellen een waardevol leven te leiden. Elke dag engageren 600 medewerkers in de regio Midden West-Vlaanderen zich om bezield aan de slag te gaan met en voor kinderen, jongeren, volwassenen en leerlingen.

https://www.sintidesbald.org

Jouw toekomstige job

Je adviseert en schrijft mee aan het beleid van de voorziening op vlak van ethiek, identiteit en zinzorg.

Je bent trekker van het intern overleg dat het beleid omzet naar concrete acties en in die zin de drijvende kracht achter het ondersteunen en inspireren van medewerkers bij het opzetten van allerlei initiatieven in kader van ethiek, identiteit en zinbeleving.

Je werkt samen, inspireert … met zowel kinderen, jongeren, volwassenen als hun netwerk, binnen welzijn als onderwijs op 1 of meerdere campussen.

Je stimuleert en ondersteunt de dialoog inzake ethische vragen of dilemma’s.

Je kan goed detecteren en aanvoelen wat er leeft, wat de noden zijn op het vlak van ethiek, identiteit en zinzorg in de organisatie en speelt hier gepast op in.

Je bent een actieve deelnemer aan de werkgroep aangaande de thema’s ethiek, identiteit en zinzorg binnen de groep Broeders van Liefde.

Jouw talenten

Als medewerker ethiek, identiteit en zinzorg heb je minimaal een bachelordiploma in een menswetenschappelijke of theologische opleiding.

Je hebt voeling met verschillende doelgroepen: kinderen/jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking, met gedrags- en emotionele stoornissen, autismespectrumstoornissen.

Je bent een creatieve en enthousiaste persoonlijkheid.

Je hebt ervaring in het omgaan met ethische vragen.

Je hebt een ruime kijk op zinzorg.

Je hebt een flexibele houding ten aanzien van de werkopdracht en –uren en verplaatsingen.

Je gaat uit van een pluralistische levensbeschouwing.

Wat we jou kunnen bieden

Datum indiensttreding: in onderling overleg te bepalen

Contract van onbepaalde duur

Jobtime: 19/38 (0,50VTE) of 38/38 (1VTE)

Barema en anciënniteit volgens de officiële barema's van het VAPH: klasse 1A

Plaats tewerkstelling: hoofdcampus De Zilten Roeselare en bijkomende locaties van Sint-Idesbald.

Goesting om onze nieuwe collega te worden?

Heb je interesse, maar wil je graag meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met de directie om kennis te maken en jouw vragen te stellen: pascal.vanparys@sint-idesbald.broedersvanliefde.be of op het nummer 051/26.43.00.

Solliciteren kan tot en met 29/09/2023.

Download bijlage(s)

Privacy beleid

Wij verzamelen met behulp van dit online sollicitatieplatform uw persoonsgegevens om kwaliteitsvolle aanwerving- en selectieprocessen mogelijk te kunnen maken.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is dan ook een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij steeds de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of GDPR”).

Voor meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij naar onze privacy policy.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?